آموزشگاه و مرکز ترجمه رزTeach & Translate

* آموزش زبان تجارت چینی

* تدریس کتب از دانشگاه پکن مخصوص زبان آموزان خارجی

* تدریس توسط اساتید مجرب آکادمیک

* ترجمه متون عمومی و تخصصی

* ویرایش متون جهت ارایه به ژورنالهای خارجی

*انجام پایان نامه و مقالات انگلیسی

*ارسال از طریق آدرس tarjomeh.rtc@gmail.com

*آموزش مهارت های آزمون IELTS

*آموزش مهارت های آزمون اینترنتی TOEFL

* برگزاری آزمایشی آزمون ها

*ثبت نام برای آزمونهای بین الملل

* تدریس کتابهای مکالمه جدید

*هر دوره در ۲ ترم

*تدرس کتاب Video و کتاب Listening همزمان با دوره

*تقویت همزمان هر چهار مهارت

{صحبت کردن/نوشتن/گوش دادن/خواندن}